Ring oss Skicka e-mail
 
 
 
 
 

Förstföderska eller omföderska, smärtlindring eller ej, oro eller bara en önskan att väl förbereda sig...

Vi kan inte ha kontroll på allt som sker men vi kan med träning välja hur vi ska förhålla oss till det som sker. Vi kan öva sinnet att följa kroppen istället för att skapa stress och oro som bara ger större smärtupplevelse.

Doulasamtal för Dig inför födandet...

..möta upp oron, rädslan och frågorna. Vi tar ut ny kurs mot ökad trygghet och tillit. Med Mindful Tapping och lösningsfokuserade samtal (se under fliken Verktyg-Nycklar) kan Du få lugn o balans och positiva känslor. Det är skillnad på smärta och lidande. Vi kan inte undgå förlossningssmärtan men vi måste inte gå in i psykiskt lidande. 

 

 

Unik ny förlossningsworkshop i privat parkurs...

Samtal varvade med praktiska moment. Nya trategier inför föräldraskapet/parrelationen och packad väska med verktyg som andning, avslappning, mentala nycklar m m ...så Du kan hantera utmaningarna i födandet. Din partner och väktare, ger Dig nu det stöd Du behöver under födandet. 

Från känsla av flykt till att vilja våga vara helt närvarande i Din fulla kraft för en positivare förlossningsupplevelse! Vi ses vid 2 tillfällen som skräddarsys efter Era under tystnadsplikt. Tillsammans blir Ni ett starkt team!

Frågeformulär inför samtalGravidyogamassage...

Der är viktigt att bara få vara en stund...på varm matta i sidoläge får Du köna tryck och mjuk stretching...under medveten andning som får Dig att slappna av ...bra träning inför födandet - så Du kan hantera förlossningssmärtan och tankarna...ömhet, trötthet och svullnad i kroppen lindras.
Läs mer reportage

 

 

Du som fött tidigare...skriv om Din förlossningsberättelse...

Du kan inte ändra på det som hände men Du kan ändra Din tolkning av det som hände. Med Mindful Tapping och lösningsfokuserande samtal (se fliken Verktyg-Nycklar) får Du nytt perspektiv och ny trygg plattform.
 

Även online sessioner via Skype så Du/Ni kan vara hemma om så önskas.

 

Doulauppdrag? www.doula.nu

Samarbete:
Kvinnohälsan i Hbg
Capio Mariastaden